Mapy HDR - główne cechy charakterystyczne?>

Specyfika modelowania przestrzennego wymaga od czasu do czasu wykorzystania map HDRI, Mogą być to zarówno płatne grafiki, jak również w pełni darmowe mapy HDRI. Czym one tak naprawdę są i jakie są ich cechy charakterystyczne?

Mapa HDRI - czym jest?

Mapa HDRI to obraz 3D, który może być wykorzystany do tworzenia wizualizacji 3D. Obraz ten powstaje z nałożenia kilku zdjęć, zazwyczaj wykonanych z bardzo zróżnicowanej i wąskiej tonacji. Zdjęcie HDRI będzie więc sumaryczną wartością poszczególnych zdjęć.

Cechy charakterystyczne

1. Mapy HDRI charakteryzują się bardzo dużą rozpiętością tonalną. W przypadku klasycznych zdjęć jest to zaledwie 8 bitów. Z kolei w przypadku materiałów HDRI jest to nawet wartość 32 bitów. Dlatego, żeby stworzyć dobrej jakości mapę, konieczne potrzeba co najmniej czterech różnych ujęć tego samego obszaru. W efekcie powstanie obraz, który zawierać w sobie będzie zarówno najjaśniejsze, jak i najciemniejsze tonacje. Tym samym obraz ten będzie najbardziej przypominał to, co na co dzień rejestruje ludzkie oko.

2. Mapy HDR zawsze obejmują obiekty nieruchome. Wejście w kadr zazwyczaj doprowadza do ruiny całą wizualizację trójwymiarową, gdyż nie można zrobić dwóch identycznych zdjęć ruchomego obiektu, w których rozpiętość tonalna będzie maksymalnie zróżnicowana.

Dzięki mapom HDRI, wizualizacja obiektów trójwymiarowych jest jeszcze efektywniejsza i lepsza jakościowo.

Tags: