Częstotliwość odświeżania - co to takiego??>

Najprostsza definicja częstotliwości odświeżania mówi, że jest to ilość obrazów wyświetlanych na ekranie monitora w ciągu jednej sekundy. Wartość ta wyrażana jest w hercach (Hz). Innymi słowy odświeżanie jest to pobudzanie do świecenia pikseli ekranu, które gasną po upływie milisekund.

Częstotliwość odświeżania w nowoczesnych komputerach i telewizorach

Od jakości odświeżania w bardzo dużym stopniu zależy komfort użytkowania komputera czy oglądania filmów na ekranie telewizora. Na rynku znaleźć można matryce o częstotliwości odświeżania równej 50-60 Hz, ale również 100-120 Hz. Te o wyższej częstotliwości sprawdzają się znacznie lepiej z uwagi na fakt, iż ludzkie oko znacznie mniej się wówczas męczy. Człowiek nie rozróżnia bowiem płynności obrazu już przy częstotliwości 25 klatek na sekundę, jednak długotrwałe wpatrywanie się w monitor o niskiej częstotliwości (np. 50 Hz) powoduje bóle głowy oraz inne, uciążliwe objawy.

Częstotliwość odświeżania w telewizorach trójwymiarowych

Z uwagi na fakt, iż trójwymiarowość obrazu jest swego rodzaju iluzją oraz oszustwem dla oczu, które mają tworzyć w mózgu płynny, trójwymiarowy obraz, dla tego typu telewizorów minimalna częstotliwość odświeżania to 100 Hz, natomiast najlepsza i najbardziej komfortowa dla oka, to 400 Hz.

Tags: